Klachten!?

Klachten!?

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat de u de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot ons (Kemper fietsen). Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (http://www.geschil-online.nl/) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en beide partijen stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  5. Een klacht schort de verplichtingen van ons niet op, tenzij wij schriftelijk anders aangeven.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ons, zullen wij naar onze keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
De waardering van www.kemperfietsen.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.2/10 gebaseerd op 353 reviews.